Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Szanowni Państwo!

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO - od 25 maja 2018r.) osoby, które nie życzą sobie być umieszczane na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, by usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO /dla rodziców uczniów SP nr 2 im. gen Wł. Sikorskiego w Jastrzębi/

 

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

                                                                                           

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 2 im. gen Wł. Sikorskiego w Jastrzębi z siedzibą w Jastrzębi 138, 33-191 Jastrzębia 

2. Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 14 651 20 15, sp2jastrzebia@wp.pl

3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:

a. Imiona i nazwisko,

b. Data i miejsce urodzenia,

c. Adres zamieszkania i zameldowania,

d. Numer PESEL,

e. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów,

f.  Płeć,

g. Miejsce nauki i klasa,

h. Wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie wizerunku dziecka.

4. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Stanisław Jaremko. 

5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie      MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.  Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo      do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie  
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

8.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

9.  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom       znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.

10.  Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen Wł. Sikorskiego w Jastrzębi oraz po tym czasie przez okres       wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny